Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

30 czerwca 2006

Przekazanie sprzętu ratowniczego strażakom

Wojewoda Krzysztof Grzelczyk na posiedzeniu Grupy Bezpieczeństwa Powszechnego i Porządku Publicznego Wojewódzkiego Zespołu Reagowania Kryzysowego przekazał Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostkom ochrony przeciwpożarowej sprzęt ratowniczy.

Dwa defibrylatory otrzymała Komenda Wojewódzka PSP, a po zestawie ratownictwa medycznego PSP R-1 Oddział Ratownictwa Wodnego Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego Ochotniczej Straży Pożarnej. Sprzęt został zakupiony w roku 2005 z budżetu Wydziału Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Przyczyni się on do poprawy skuteczności działania straży pożarnych oraz zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Dolnego Śląska.