Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

29 czerwca 2006

Wizyta wicepremiera Ludwika Dorna

Wojewoda Krzysztof Grzelczyk gościł Ludwika Dorna - wicepremiera, ministra spraw wewnętrznych i administracji, Wiesława Tarkę - podsekretarza stanu w MSWiA, współprzewodniczącego Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej oraz wojewodę lubuskiego, opolskiego, śląskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Spotkanie poświęcone było problematyce współpracy polsko-niemieckiej.

Omawiano konieczność skoordynowania działań administracji rządowej i samorządowej poszczególnych województw, aby były one spójne z polityką zagraniczną państwa. Rozmawiano o zagadnieniach związanych z żeglownością Odry, zasilaniem Sprewy wodą z Nysy Łużyckiej oraz o akcjach lodołamania. Zgłoszono potrzebę kontrolowania przez Ministra Środowiska pomiarów prowadzonych przez cztery odrzańskie RZGW. Ponadto poruszono kwestię przejść granicznych i utworzenia środkowoeuropejskiego korytarza transportowego. Podkreślono potrzebę utrzymywania dobrych stosunków z niemieckim partnerem i konieczność współpracy prowadzącej do obustronnych korzyści.