Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

14 czerwca 2006

Kazimierz Marcinkiewicz na Dolnym Śląsku

Wojewoda Krzysztof Grzelczyk towarzyszył dziś goszczącemu na Dolnym Śląsku premierowi Kazimierzowi Marcinkiewiczowi.

Podczas wizyty szef rządu spotkał się z pracownikami wrocławskiego Ossolineum i obejrzał rękopis „Pana Tadeusza". Następnie rozmawiał z władzami regionu w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim o kandydaturze Wrocławia na gospodarza EXPO 2012 i o utworzeniu w stolicy Dolnego Śląska Europejskiego Instytutu Technologicznego.

Rząd RP oraz władze Wrocławia podejmą starania o zorganizowanie międzynarodowej wystawy tematycznej EXPO 2012. Przygotowaniem polskiej aplikacji zajmie się powołany przez premiera Komitet Organizacyjny EXPO 2012, któremu będzie przewodniczył minister kultury i dziedzictwa narodowego Kazimierz Michał Ujazdowski.

Natomiast na jutrzejszym szczycie Komisji Europejskiej premier Kazimierz Marcinkiewicz przedstawi koncepcję tworzenia instytutów technologicznych, w tym ETI we Wrocławiu.

Prezes Rady Ministrów wziął także udział w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę fabryki LG PHILIPS LCD w Biskupicach Podgórnych. Pogratulował regionowi inwestycji, podkreślił również, że Polska staje się europejskim centrum produkcji sprzętu elektronicznego. Według wojewody Krzysztofa Grzelczyka ta inwestycja ma ogromne znaczenie dla regionu. Wiąże się z wprowadzaniem nowoczesnych technologii, a także przyniesie około trzy tysiące nowych miejsc pracy dla Dolnego Śląska.

Na Uniwersytecie Wrocławskim premier spotkał się z rektorami dolnośląskich uczelni. Oglądał także panoramę miasta z Wieży Matematycznej. Po południu odwiedził Duszpasterstwo Akademickie „Maciejówka" - jedno z miejsc, które pamięta z czasów, gdy studiował na tutejszym uniwersytecie fizykę. Podczas konferencji wspomniał też o akademiku „Słowianka", Rynku i ulicy Świdnickiej. Powiedział, że Wrocław jest pięknym, europejskim, młodym miastem, w którym warto żyć.