Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

10 czerwca 2006

Milinkiewicz we Wrocławiu

Wojewoda Krzysztof Grzelczyk gościł dziś we Wrocławiu lidera zjednoczonej białoruskiej opozycji Aleksandra Milinkiewicza z żoną Inną Kulej i honorowego prezesa Związku Polaków na Białorusi Tadeusza Gawina.

Aleksander Milinkiewicz w sali Urzędu Wojewódzkiego rozmawiał z młodzieżą z Polski i Białorusi oraz z dziennikarzami o obecnej sytuacji w jego kraju, a także o pomocy i wsparciu ze strony Polski. Podkreślił znaczenie działań nie tylko władz Polski, ale także dziennikarzy, które przyczyniają się do wzmocnienia białoruskiego ruchu opozycyjnego. Zapytany o formy oporu wobec reżimu, mówił o szczególnym znaczeniu rozwoju ruchu „Za wolność", a także programu solidarności, koordynowanego przez Innę Kulej, którego celem jest udzielanie wsparcia dla represjonowanych. Milinkiewicz przedstawił również zarys programu po przejęciu władzy przez opozycję. Zwrócił uwagę, że dobre stosunki należy budować nie tylko z Europą, ale i z Rosją.

Podziękował wojewodzie dolnośląskiemu i Dolnoślązakom za ogromne zaangażowanie w procesy demokratyzacji na Wschodzie. Przypomniał również sylwetkę nieżyjącego już wrocławianina i emigranta Tomasza Wacko, dzięki jego działaniom drugim krajem po Polsce udzielającym wsparcia Białorusi jest Norwegia. Po oficjalnej części spotkania młodzież długo jeszcze nie chciała wypuścić gości z sali. Była to wyjątkowa okazja do prywatnej rozmowy z liderami białoruskiej opozycji.