Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

12 maja 2006

Wojewoda przeciw nagrodom dla zarządu WFOŚiGW

Wojewoda Krzysztof Grzelczyk podczas spotkania z dziennikarzami wyjaśnił, dlaczego uchylił uchwałę rady nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotyczącą przyznania nagród członkom zarządu funduszu w wysokości 26 tysięcy zł na łączną sumę 130 tysięcy zł. Uchwała została podjęta z rażącym naruszeniem prawa, gdyż rada nadzorcza nie może przyznawać nagród, należy to wyłącznie do kompetencji zarządu województwa.

Zdaniem wojewody tak wysokie nagrody nie mają żadnego uzasadnienia, są również wątpliwe od strony etycznej. Po pierwsze - miesięczne wynagrodzenie członków zarządu jest bardzo wysokie, a po drugie - przychód funduszu jest jasno określony przez ustawy prawne, pochodzi z opłat i kar związanym z gospodarczym wykorzystaniem środowiska. Pieniądze zatem powinny być głównie wykorzystywane do celów statutowych, a nie na bardzo wysokie nagrody.