Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

08 maja 2006

Komitet Monitorujący

Odbyło się posiedzenie Dolnośląskiego Komitetu Monitorującego Programy Rozwoju Regionalnego. Obrady prowadził dyrektor Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi w DUW Mirosław Ziajka. Tematem posiedzenia było monitorowanie realizacji ZPORR w województwie dolnośląskim w pierwszym kwartale 2006 r.

Od początku realizacji Programu do Instytucji Pośredniczącej wpłynęło 230 wniosków beneficjentów o płatności. Dotąd wojewoda dolnośląski zawarł 220 umów o dofinansowanie realizacji projektów na łączną kwotę dofinansowania z EFRR w wysokości ponad 708 mln PLN.