Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

27 kwietnia 2006

Wizyta ambasadora Mariusza Maszkiewicza

Wojewoda Krzysztof Grzelczyk zaprosił dziś do Wrocławia byłego ambasadorem RP w Mińsku Mariusza Maszkiewicza. Podczas spotkania, w którym uczestniczyli również dziennikarze, rozmawiano o obecnej sytuacji na Białorusi i coraz aktywniejszej działalności opozycji, a także o trudnościach w kształtowaniu się tamtejszego społeczeństwa obywatelskiego.

Następnie wojewoda i ambasador spotkali się z uczniami i absolwentami IX Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu. Uczniowie pytali dyplomatę m.in. o to, w jaki sposób mogą się włączyć w pomoc dla Białorusinów. Interesowało ich również, jak ich białoruscy rówieśnicy reagują na reżim Łukaszenki. Wojewoda natomiast został zapytany o stosunek rządu polskiego do sytuacji na Białorusi a także o znaczenie tematyki białoruskiej w polskich mediach.

* * *

Mariusz Maszkiewicz (ur. w Iławie 31 maja 1959), dr nauk humanistycznych, dyplomata, działacz społeczny i gospodarczy, publicysta. W latach 1991-1994 był pierwszym polskim powojennym oficjalnym przedstawicielem na Litwie (charge d'affaires). Założył pierwszy polski konsulat w Grodnie (Białoruś). Był ambasadorem RP na Białorusi w latach 1998-2002.

W trakcie protestu na Placu Październikowym w Mińsku 24 marca 2006 r. został zatrzymany przez białoruską milicję. Sąd wymierzył mu karę 15 dni aresztu. Aresztowanie wywołało międzynarodowy sprzeciw. Ojciec b. ambasadora 72-letni Jerzy Maszkiewicz w obronie syna rozpoczął protest głodowy. Mariusz Maszkiewicz areszt w Mińsku opuścił 7 kwietnia.