Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

20 kwietnia 2006

Walka z nielegalnym zatrudnieniem

Wicewojewoda Roman Kulczycki otworzył konferencję „Rola organów państwa w zwalczaniu nielegalnego zatrudnienia w województwie dolnośląskim".

Celem spotkania była wymiana doświadczeń i omówienie problemów związanych z przeprowadzaniem kontroli legalności zatrudnienia oraz zaktywizowanie wszystkich instytucji i organizacji do współdziałania w ograniczaniu szarej strefy na terenie województwa dolnośląskiego.

Na konferencję zostali zaproszeni parlamentarzyści Dolnego Śląska, członkowie Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia, przedstawiciele Samorządu Województwa i Samorządów Powiatowych, Komendy Wojewódzkiej i Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, Straży Granicznej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędów Skarbowych, Izby Celnej, Państwowej Inspekcji Pracy, Sądów Rejonowych i Powiatowych Urzędów Pracy.