Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

19 kwietnia 2006

Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego

Wojewoda Krzysztof Grzelczyk poprowadził posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego we Wrocławiu.

Głównym tematem obrad było przestrzeganie prawa pracy w zakładach Dolnego Śląska w 2005 roku. Omawiano także współpracę prokuratury z Państwową Inspekcją Pracy dotyczącą ścigania nieprawidłowości w stosunkach pracy oraz działanie sądów w dziedzinie przestrzegania prawa pracy.