Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

18 kwietnia 2006

Posiedzenie Kolegium Wojewody

Wojewoda Krzysztof Grzelczyk przewodniczył posiedzeniu Kolegium Wojewody, które pełni funkcje doradcze. W spotkaniu wziął udział wicewojewoda Roman Kulczycki, Dyrektor Generalny DUW Marek Maciejak, Dyrektor Gabinetu Wojewody Dominika Potocka, Dolnośląski Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Andrzej Matejuk, Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Bogdan Kraśnicki oraz Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego DUW gen. Józef Rzemień.

Tematem spotkania było zapewnienie bezpieczeństwa ludności w związku z rozpoczynającym się sezonem imprez masowych oraz z zagrożeniem pożarowym wywołanym wypalaniem traw. Poruszono problemy ratownictwa medycznego, podsumowano i omówiono również wnioski i sposób postępowania wobec zagrożenia powodziowego, ptasią grypą oraz innymi klęskami żywiołowymi. Rozmowy dotyczyły także etyki w pracy służb mundurowych i ratowniczych.