Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

13 kwietnia 2006

100 Krzyży Zesłańców Sybiru

Wojewoda Krzysztof Grzelczyk wręczył 100 Krzyży Zesłańców Sybiru w rocznicę drugiej masowej deportacji ludności polskiej na nieludzką ziemię byłego Związku Radzieckiego.

Po uroczystości, która odbyła się w Sali Kolumnowej DUW, wojewoda indywidualnie rozmawiał z Sybirakami. Kombatanci dzielili się swymi historiami, opowiadali o swoich dramatycznych doświadczeniach, przekazali również wspomnienia wydane w formie książkowej.