Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

13 kwietnia 2006

Dolnośląskie konsultacje

Wicewojewoda Roman Kulczycki wziął udział w konferencji organizowanej we Wrocławiu przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Urząd Marszałkowski i Dolnośląski Urząd Wojewódzki.
Była to jedna z szesnastu regionalnych konferencji, których celem jest przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących oceny rządowego projektu Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013.