Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

31 marca 2006

Wojewoda w gminie Oława

Wojewoda Krzysztof Grzelczyk odwiedził tereny gminy Oława, w której ogłoszono alarm przeciwpowodziowy. Na miejscu obecne jest również wojsko z brzeskiej jednostki przygotowane do ewentualnej ewakuacji ludności. Służby gminne rozpoczęły już ewakuację zwierząt - bydło kierowane jest do Oleśnicy Małej, a trzoda chlewna do Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej Osiek.

W całym województwie służby, inspekcje i straże, Powiatowe Zespoły Reagowania Kryzysowego oraz Gminne Zespoły Reagowania są w pełnej gotowości do realizacji zadań związanych z podnoszeniem się stanu wód.