Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

29 marca 2006

Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Reagowania Kryzysowego

Wicewojewoda Roman Kulczycki uczestniczył w posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Reagowania Kryzysowego zwołanego w związku z podniesieniem się stanu rzek na terenie Dolnego Śląska.

W naradzie wzięli udział przedstawiciele straży pożarnej, wojska, RZGW, IMGW, DZMiUW, Wydziału Gospodarki Wodnej UMWD oraz kierownictwo Wydziału Zarządzania Kryzysowego DUW i wojewódzki inspektor ochrony środowiska.

W trakcie spotkania dokonano aktualnej oceny sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej w regionie. Cały czas prowadzony jest monitoring, na bieżąco sprawdzane są stany rzek i urządzeń wodnych.

Sytuacja jest trudna, ale stabilna. Obecnie nie ma konieczności ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego dla obszaru województwa dolnośląskiego. Powiatowe i gminne służby reagują odpowiednio do rozwoju wydarzeń na swoim terenie.