Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

25 marca 2006

Wyjazd obserwatorów na Ukrainę

Wojewoda Krzysztof Grzelczyk w sobotę rano spotkał się z grupą młodych ludzi, którzy wyjeżdżali z Wrocławia jako obserwatorzy wyborów na Ukrainie. Jest to misja narodowa, czyli pod patronatem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Koordynatorem grupy dolnośląskiej jest Paweł Hreniak, na co dzień doradca wojewody. Spotkania organizacyjne młodych obserwatorów odbywały się w DUW.

Wojewoda Krzysztof Grzelczyk od kilku lat zaangażowany jest w działania na rzecz demokracji na Wchodzie, m.in. współorganizował koncert podczas pomarańczowej rewolucji we Lwowie w 2004 r. W tym roku grupa z Dolnego Śląska również pojedzie do Lwowa.