Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

15 marca 2006

Przygotowania do budowy drogi ekspresowej S-8

Wojewoda Krzysztof Grzelczyk podczas konferencji prasowej podpisał decyzję o ustaleniu lokalizacji 47-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S-8. Stan przygotowań do realizacji budowy przedstawiła Danuta Kidybińska, zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego DUW.

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi ekspresowej S-8 na odcinku Wrocław – Syców (z wyłączeniem obwodnicy Oleśnicy) oraz łącznika z drogą wojewódzką nr 340 w województwach dolnośląskim i wielkopolskim. Dolnośląska część drogi S-8 podzielona jest na dwa odcinki: zachodni Wrocław – Oleśnica o długości około 22 km i wschodni Oleśnica – Syców około 25 km. Inwestycja ma zostać zakończona w 2010 r., a całkowity koszt wyniesie około 684 mln zł.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad O/Wrocław po uzyskaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi wystąpi do centrali GDDKiA w Warszawie z prośbą o przyznanie środków finansowych na opracowanie projektu budowlanego oraz wykup gruntów.

Droga krajowa nr 8 ma bardzo duże znaczenie dla rozwoju gospodarczego kraju, gdyż łączy Dolny Śląsk z ziemią łódzką, Mazowszem, Warszawą i dalej Podlasiem, ale również centrum kraju z graniczącymi z Dolnym Śląskiem krajami Unii Europejskiej. Droga S-8, poprowadzona równolegle do drogi krajowej nr 8, zapewni spadek natężenia ruchu na istniejącej drodze krajowej.