Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

14 marca 2006

Zespół Doradczy ds. Orderów i Odznaczeń

Wojewoda Krzysztof Grzelczyk poprowadził inauguracyjne spotkanie Zespołu Doradczego ds. Orderów i Odznaczeń. Kapituła ma pomóc w ocenie kierowanych do wojewody wniosków o przyznanie najwyższych odznaczeń państwowych.

Do pracy w zespole zaproszeni zostali: prof. Włodzimierz Suleja, prof. Jan Waszkiewicz, prof. Andrzej Wiszniewski, Paweł Skrzywanek, Zenon Wysłouch.

Rocznie wpływa do wojewody ponad tysiąc wniosków. Zasięganie opinii osób cieszących się szacunkiem społecznym ma na celu nadanie odznaczeń tylko tym, którzy w sposób szczególny przysłużyli się dla kraju czy regionu.