Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

27 lutego 2006

Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego

Wojewoda Krzysztof Grzelczyk uczestniczył w naradzie dotyczącej modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego.

Na spotkaniu omawiano przebieg realizacji przedsięwzięcia i uzgodniono priorytety w ramach 46 zadań „Modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego”. Rozmawiano także o finansowaniu zadań w bieżącym roku. Dyskutowano także o potrzebie skoordynowania budowy autostradowej i śródmiejskiej obwodnicy Wrocławia z pracami przy budowie kanału Ulgi Odra-Widawa.