Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

10 stycznia 2006

Oszczędności w DUW

Wojewoda Krzysztof Grzelczyk, wicewojewoda Roman Kulczycki, dyrektor generalny DUW Marek Maciejak oraz goszczący we Wrocławiu sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Adam Lipiński spotkali się dzisiaj z dziennikarzami na konferencji prasowej. Spotkanie poświęcone było oszczędnościom w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim.

Minister Lipiński przedstawił główne założenia rządowego programu Tanie Państwo. Wojewoda zaprezentował, na czym mają polegać oszczędności w DUW. W pierwszej kolejności było to powołanie tylko jednego wicewojewody – co daje w skali roku oszczędność w wysokości 270 tysięcy. Ponadto wojewoda postanowił zredukować ilość zastępców dyrektorów w różnych wydziałach urzędu (oszczędność – 600 tysięcy w skali roku). Połączone zostaną kompetencje niektórych wydziałów, a w przyszłości do likwidacji przewidziano Wydział Skarbu Państwa i Przekształceń Własnościowych. Wojewoda zrezygnował także z tego, aby urzędnicy DUW sprawowali nieformalną opiekę nad gminami (jak to miało miejsce od 2002 roku). Przyniesie to oszczędność w wysokości 20 tysięcy. Ograniczona zostanie również liczba pełnomocników wojewody.