Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

19 września 2005

Konferencja nt. agencji zatrudnienia

Z inicjatywy wojewody Stanisława Łopatowskiego w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się konferencja pt. „Agencje zatrudnienia – partner czy konkurencja dla publicznych służb zatrudnienia”.

Celem konferencjibyła wymiana informacji pomiędzy przedstawicielami administracji rządowej, urzędami pracy a reprezentantami agencji zatrudnienia na Dolnym Śląsku na temat problemów występujących we wzajemnej współpracy, a także wyjaśnieniu niejasności związanych ze stosowaniem przepisów oraz nowych regulacji prawnych. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele dolnośląskich agencji pośrednictwa pracy, agencji pracy tymczasowej, agencji doradztwa personalnego, agencji pośrednictwa do pracy za granicą, a także przedstawiciele administracji rządowej i dolnośląskich urzędów pracy oraz przedstawiciele ZUS-u, urzędów skarbowych i Państwowej Inspekcji Pracy.

Konferencję poprowadzili wicewojewoda Stanisław Janik oraz dyrektor Wydziału Polityki Społecznej DUW Agnieszka Piątkiewicz.