Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

30 czerwca 2005

Oświadczenie Grupy Wyszehradzkiej

W Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie z udziałem wojewody Stanisława Łopatowskiego, komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Piotra Buka oraz dyrektorów generalnych ds. ochrony ludności państw członkowskich Grupy Wyszehradzkiej oraz Słowenii, Austrii i Holandii.

W trakcie spotkania delegacje narodowe zaprezentowały ostatnie zmiany w strukturach narodowych ochrony ludności, koordynacji w ramach odpowiednich instytucji, relacji z narodowymi parlamentami oraz rozwijania kontaktów z mediami odnośnie zagadnień ochrony ludności Unii Europejskiej. Na zakończenie spotkania, w obecności wojewody oraz dolnośląskich mediów, dyrektorzy generalni ds. ochrony ludności Republik Czech, Węgier, Słowacji i Polski podpisali wspólne oświadczenie, w którym wyrazili wolę kontynuowania i pogłębiania współpracy na rzecz ochrony ludności cywilnej.