Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

15 czerwca 2005

Uroczystość "Olimpijczycy 2005"

Wojewoda Stanisław Łopatowski na zaproszenie dolnośląskiego kuratora oświaty wziął udział w uroczystym spotkaniu laureatów i finalistów olimpiad i konkursów krajowych.

W swym inauguracyjnym przemówieniu wojewoda podkreślił rolę oświaty i kształcenia młodzieży w budowaniu potencjału Dolnego Śląska. Podziękował także uczniom za ich osiągnięcia wyrażając przy tym nadzieję, że olimpijskie laury staną się podstawą dalszej kariery naukowej.
Dolnośląscy olimpijczycy otrzymali z rąk wojewody Stanisława Łopatowskiego i dolnośląskiego kuratora oświaty Teresy Kalety pamiątkowe albumy oraz dyplomy.