Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

06 czerwca 2005

Wizyta dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych

Wojewoda Stanisław Łopatowski spotkał się z dyrektorem Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych Janem Winterem. W spotkaniu uczestniczył również dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego DUW Józef Rzemień.

Spotkanie dotyczyło oszacowania strat i zniszczeń, jakie wywołała w regionie ubiegłotygodniowa nawałnica. Dyrektor Winter zapewnił, że Dolny Śląsk otrzyma pieniądze z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie jej skutków. W miarę napływu wniosków pieniądze będą przekazywane poszkodowanym gminom.