Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

06 maja 2005

Sympozjum na Uniwersytecie Wrocławskim

Wojewoda Stanisław Łopatowski wziął udział w otwarciu międzynarodowego sympozjum pt.: "Od podziału do jedności" zorganizowanego przez Uniwersytet Wrocławski i Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta.

Seminarium jest elementem obchodów rocznicowych 60. rocznicy zakończenia II wojny światowej. Podczas obrad zgromadzeni będą dyskutować o skutkach wojny i pamięci o niej, a zwłaszcza o podziale Europy na dwa bloki. Sympozjum będzie również okazją do zastanowienia się nad przyszłością integracji europejskiej. Do udziału w nim zostali zaproszeni przedstawiciele trzech generacji: pokolenia wojennego, powojennego oraz ludzi młodych, którzy wojnę znają tylko z literatury.

W swym powitalnym przemówieniu wojewoda nawiązał do idei europejskiej jedności i pokojowej współpracy narodów głoszonej przez Rene Schickele wyrażając jednocześnie nadzieję na odrodzenie wspólnotowego ducha w tym międzypokoleniowym i międzynarodowym spotkaniu. Zebrani uczcili także minutą ciszy pamięć ofiar II wojny światowej.