Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

10 października 2018

Infolinia Mieszkanie Plus

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak przekazuje informację Krajowego Zasobu Nieruchomości, że w związku z ogromnym zainteresowaniem Programem Mieszkanie Plus został uruchomiony Ogólnopolski numer telefonu 801-801-596. Pod tym numerem od poniedziałku do piątku w godzi. 8.00- 16.00 można uzyskać wszelkie informacje dotyczące Programu Mieszkanie Plus.

Program Mieszkanie Plus to rządowy projekt, który zakłada wybudowanie do 2030 r. miliona mieszkań. Główne założenie programu Mieszkanie Plus, to realne wsparcie dla rodzin, których nie stać na zakupu własnego mieszkania, również pomoc w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu osób o niskich dochodach , samotnych czy niepełnosprawnych. Kierowany jest do wszystkich grup społecznych, dający szansę na poprawę warunków życiowych.

Mieszkanie Plus to również realne wsparcie dla miast, miasteczek czy gmin, borykających się ze zbyt małą liczbą mieszkań socjalnych. To także rewitalizacja gospodarstw domowych.

  • Logo Krajowego Zasobu Nieruchomości - Logo Krajowego Zasobu Nieruchomości
    Logo Krajowego Zasobu Nieruchomości