Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

28 maja 2018

Otwarcie obwodnicy Kłodzka

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak wziął udział w uroczystym otwarciu obwodnicy Kłodzka. W ramach inwestycji wybudowany został odcinek o długości 6,6 km w ciągu drogi krajowej DK33, łącznik drogi krajowej DK46 o długości 2,5 km oraz wyremontowana została droga krajowa DK33 o długości prawie 2,4km. W wydarzeniu wzięli także udział m.in. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Minister Michał Dworczyk oraz Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk.

W ramach inwestycji powstał węzeł drogowy z dziewięcioma łącznicami na skrzyżowaniu z istniejącą DK8, rozwiązania komunikacyjne w postaci rond średnich oraz ronda turbinowego. Zrealizowano dwie najdłuższe estakady: pierwsza o długości ok. 500 m nad rzeką Bystrzycą Dusznicką i linią kolejową oraz druga o długości ok. 1 000 m nad rzeką Nysa Kłodzką. Wykonano urządzenia ochrony środowiska: ekrany akustyczne, wygrodzenia przed zwierzyną leśną, a także przejście dla zwierząt.

Obwodnica Kłodzka jest inwestycją o znaczeniu dla całego regionu. Spodziewane korzyści wynikające z funkcjonowania obwodnicy to przede wszystkim wyeliminowanie ruchu tranzytowego na terenie miasta Kłodzko, a tym samym poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, skrócenie czasu przejazdu dla podróżujących, zmniejszenie ryzyka wypadków, zapewnienie komfortu jazdy, przyśpieszenie rozwoju przyległych terenów i skomunikowanie
z terenami inwestycyjnymi.

Celem inwestycji jest poprawa przepustowości układu komunikacyjnego na terenie Kotliny Kłodzkiej, co stanowić będzie nowy węzeł komunikacyjny łączący drogi krajowe na odcinkach:

 • DK8 (E67) – Kudowa (granica państwa z Republika Czeską) - Kłodzko
 • DK33 – Boboszów (granica państwa z Republika Czeską) - Kłodzko
 • DK46 – Złoty Stok (granica państwa z Republika Czeską) - Kłodzko
 • DK8 (E67) – Kłodzko – Wrocław.
 • Uroczyste przecięcie wstęgi - Uroczyste przecięcie wstęgi
  Uroczyste przecięcie wstęgi
 • Dziennikarze podczas konferencji na obwodnicy Kłodzka - Dziennikarze podczas konferencji na obwodnicy Kłodzka
  Dziennikarze podczas konferencji na obwodnicy Kłodzka
 • Wystąpienie Ministra Andrzeja Adamczyka - Wystąpienie Ministra Andrzeja Adamczyka
  Wystąpienie Ministra Andrzeja Adamczyka
 • Wystąpienie Wojewody Dolnośląskiego - Wystąpienie Wojewody Dolnośląskiego
  Wystąpienie Wojewody Dolnośląskiego
 • Przecięcie wstęgi - Przecięcie wstęgi
  Przecięcie wstęgi
 • Pierwsi kierowcy na obwodnicy Kłodzka - Pierwsi kierowcy na obwodnicy Kłodzka
  Pierwsi kierowcy na obwodnicy Kłodzka