Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

22 lutego 2018

Budowa Obwodnicy Głogowa w ciągu drogi krajowej nr 12

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak poinformował podczas konferencji prasowej o rozpoczęciu przygotowania do ogłoszenia przetargu na opracowanie dokumentacji STEŚ Obwodnicy Głogowa. W spotkaniu uczestniczyli także: Poseł na Sejm Wojciech Zubowski, zastępca Dyrektora ds. Inwestycji wrocławskiego oddziału GDDKiA Michał Soroko, radny sejmiku Radosław Pobol oraz radny powiatu głogowskiego Jan Zubowski.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otrzymała potwierdzenie finansowania na rozpoczęcie prac projektowych na opracowanie dokumentacji STEŚ (Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe) Obwodnicy Głogowa. Jeszcze w tym kwartale planowane jest wszczęcie postępowania przetargowego na dokumentację projektową STEŚ. Inwestycja pozwoli na wyeliminowanie ruchu tranzytowego na terenie miasta Głogowa, a tym samym wpłynie na poprawę warunków ruchu i bezpieczeństwa użytkowników dróg oraz mieszkańców miasta.

Droga krajowa nr 12 przebiega obecnie przez centrum miasta Głogowa oraz okoliczne miejscowości: Dankowice, Nielubia i Serby. Na terenie miasta Głogowa ma przebieg uliczny i jest nieprzystosowana do przenoszenia istniejącego natężenia ruchu, w tym ruchu ciężarowego i tranzytowego. Wzmożony ruch samochodów ciężarowych związany jest z przemysłowym charakterem miasta. Głównym celem inwestycji jest poprawa przepustowości układu komunikacyjnego, która ma stanowić fragment połączenia drogi krajowej nr 12 z nowo wybudowaną drogą  ekspresowych S3 na terenie województwa dolnośląskiego.

Celem STEŚ Obwodnicy Głogowa jest opracowanie projektowe, które ma wstępnie określić zakres rzeczowy i finansowy przedsięwzięcia, ustalić jego efektywność i uściślić przebieg tras poszczególnych wariantów, a także ostatecznie ustalić typy i parametry techniczne obiektów budowlanych. Ma także umożliwić uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Planowane parametry techniczne Obwodnicy Głogow

Przewidywane parametry techniczne odcinka:

 • długość odcinka około                          20 km
 • klasa techniczna drogi                          GP
 • przekrój                                                2+1
 • prędkość projektowa                            80 km
 • szerokość pasa ruchu                          3,5 m
 • szerokość pasa poboczy                      1,5 m 
 • obciążenie nawierzchni                        115 kN/oś


Wartość inwestycji jaką jest Budowa Obwodnicy Głogowa szacuje się na ok. 750 mln. złotych. Zadanie ma być realizowane w systemie „projektuj i buduj”. Prace budowlane planowane są w latach 2022-2025. Zadanie umieszczone w Programie Budowy Dróg Krajowych i Autostrad na lata 2014 - 2023.

 

 

 • Konferencja prasowa ws. budowy Obwodnicy Głogowa - Konferencja prasowa ws. budowy Obwodnicy Głogowa
  Konferencja prasowa ws. budowy Obwodnicy Głogowa
 • Wojewoda Dolnośląski podczas konferencji - Wojewoda Dolnośląski podczas konferencji
  Wojewoda Dolnośląski podczas konferencji
 • Obwodnica Głogowa - mapa - Obwodnica Głogowa - mapa
  Obwodnica Głogowa - mapa