Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

16 lutego 2018

Sprostowanie komunikatu Wojewody Dolnośląskiego

Sprostowanie publikowane na wniosek ECO-ABC Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie: "Nieprawdą jest, że wyrokiem z 9 lutego 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie utrzymał w mocy decyzję Wojewody Dolnośląskiego uznającą część spalarni odpadów medycznych w Miliczu za samowolę budowlaną. ECO-ABC Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie wybudowała dwie wiaty stalowe zgodnie z prawem, w oparciu o ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę, która dopiero po ich wzniesieniu została wyeliminowana z obiegu prawnego. W tej sytuacji nie może być mowy o samowoli budowlanej".

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak informuje, że wyrokiem z dnia 9 lutego 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie utrzymał w mocy decyzję Wojewody Dolnośląskiego uznającą część spalarni odpadów medycznych w Miliczu za samowolę budowlaną.

Naczelny Sąd Administracyjny w pełni podzielił argumentację Wojewody Dolnośląskiego zawartą w przedmiotowej decyzji. Orzeczenie jest prawomocne. Umożliwia to wydanie decyzji przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o nakazie rozbiórki części obiektu, tj. wiat.

Jednocześnie, przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu, trwa postępowanie odnośnie rozbiórki instalacji spalarni śmieci w Miliczu.     

 

  • Dolnośląski Urząd Wojewódzki, widok od strony Odry - Dolnośląski Urząd Wojewódzki, widok od strony Odry
    Dolnośląski Urząd Wojewódzki, widok od strony Odry