Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

15 lutego 2018

Wyniki „Senior+” 2018

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak przekazuje informację Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o wynikach otwartego konkursu ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja 2018. Na Dolnym Śląsku powstanie: w module I konkursu: 17 placówek dofinansowanych na łączną kwotę ponad 3 mln zł., w tym 7 Dziennych Domów na kwotę ponad 1,7 mln zł. oraz 10 Klubów na kwotę niemal 1,3 mln zł.

W ramach modułu II dofinansowanie otrzyma 14 dolnośląskich placówek na łączną kwotę niemal 1,4 mln zł, w tym: 12 Dziennych Domów na kwotę nieco ponad 1,3 mln zł. oraz 2 Kluby na kwotę ponad 78 tys. zł.

Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020 adresowany jest do nieaktywnych zawodowo osób w wieku 60+. W ramach Programu jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego mogą ubiegać się o uzyskanie środków finansowych przeznaczonych na:

moduł 1– jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie (przebudowę lub remont) i wyposażenie placówki,

moduł 2– zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek.

Szczegółowe informacje na temat programu oraz pełny wykaz placówek na znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

  • Grafika Senior+; źródło: www.mrpips.gov.pl - Grafika Senior+; źródło: www.mrpips.gov.pl
    Grafika Senior+; źródło: www.mrpips.gov.pl