Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

22 stycznia 2018

Otwarte Strefy Aktywności OSA - nabór wniosków

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak przekazuje informację Ministerstwa Sportu i Turystyki o naborze wniosków do Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA). Termin składania dokumentów: 15 stycznia – 15 lutego 2018 r.

Otwarte Strefy Aktywności OSA to nowy program po raz pierwszy dedykowany w całości rozwojowi małej infrastruktury w Polsce. Celem Programu jest budowa ogólnodostępnych, wielofunkcyjnych, plenerowych stref  aktywności, skierowanych do różnych grup wiekowych oraz tworzenie przestrzeni aktywności sportowej, sprzyjającej międzypokoleniowej integracji społecznej.

W ciągu 2 lat Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczy na realizację Programu 100 mln zł. W wyniku dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na terenie całego kraju, tylko w ramach tego projektu, może powstać nawet 3 tysiące ogólnodostępnych obiektów dla całych rodzin.

Dofinansowanie w ramach Programu mogą być objęte zadania inwestycyjne dotyczące budowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w dwóch wariantach realizacyjnych:

1. Wariant podstawowy:

- siłownia plenerowa,

- strefa relaksu,

- zagospodarowanie zieleni.

 

2. Wariant rozszerzony:

- siłownia plenerowa,

- strefa relaksu wraz z zagospodarowaniem zieleni,

- plac zabaw o charakterze sprawnościowym (minimum 3 urządzenia) z ogrodzeniem.

Wniosek inwestycyjny należy złożyć w okresie od 15.01.2018 r. – 15.02.2018 r. do Ministerstwa na formularzu generowanym przez system elektroniczny AMODIT, dostępny na stronie internetowej pod adresem: https://wnioski.msit.gov.pl/Login.aspx?ReturnUrl=%2f

Szczegółowe informacje na stronie Ministerstwa.

 

 

 

  • Otwarte Strefy Aktywności - wizualizacja www.msit.gov.pl - Otwarte Strefy Aktywności - wizualizacja www.msit.gov.pl
    Otwarte Strefy Aktywności - wizualizacja www.msit.gov.pl