Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

19 stycznia 2018

Kwalifikacja wojskowa 2018 w województwie dolnośląskim

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak informuje, że w okresie od 30 stycznia do 27 kwietnia 2018 r. na obszarze województwa dolnośląskiego przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa.

W bieżącym roku wezwaniu podlega 13 198 mężczyzn rocznika podstawowego (1999), 3 198 osób z roczników starszych (1994-1998) oraz 11 kobiet.

Kwalifikację wojskową przeprowadzają wojewodowie przy współudziale szefów wojewódzkich sztabów wojskowych, wojskowych komendantów uzupełnień i starostów, a także wójtów i burmistrzów (prezydentów miast) na podstawie wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej.

Obowiązek stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej określony został w art. 32-35 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 11430, z późn. zm.). W  2018 r. stawiennictwu podlegają  osoby określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 944).

Więcej informacji na temat kwalifikacji wojskowej znajduje się na stronie Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego we Wrocławiu.

 

  • Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak - Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak
    Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak