Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

12 stycznia 2018

Akcja „Bezpieczne Ferie 2018”

Wojewoda Paweł Hreniak w związku z feriami na Dolnym Śląsku przypomina o akcji „Bezpieczne ferie 2018”. Już dzisiaj dzieci i młodzież z województwa dolnośląskiego rozpoczną ferie zimowe. Podobnie jak w latach ubiegłych, Policja podejmuje działania zmierzające do zapewnienia im bezpiecznego wypoczynku.

Funkcjonariusze już rozpoczęli działania profilaktyczno- kontrolne. Ich głównym celem jest zapewnienie bezpiecznego spędzania wolnego czasu dzieciom, które będą uczestniczyć w zorganizowanych formach wypoczynku, jak i tym, które pozostaną w miejscu zamieszkania.

 

Działania realizowane w szczególności przez policjantów prewencji oraz ruchu drogowego, obejmą kilka obszarów:

 • bezpieczeństwo na drogach,
 • bezpieczeństwo w miejscu wypoczynku,
 • bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania.

W okresie ferii policjanci będą ponadto:

 • kontrolować miejsca pozostawione bez nadzoru, a stwarzające różnego rodzaju zagrożenia, zwłaszcza zbiorniki wodne oraz miejsca zimowych zabaw,
 • kontrolować miejsca zorganizowanego wypoczynku, pod kątem wszelkiego rodzaju nieprawidłowości zagrażających bezpieczeństwu wypoczywających,
 • kontrolować miejsca sprzedaży alkoholu i wyrobów tytoniowych pod kątem sprzedaży osobom nieletnim, jak również miejsca, gdzie może dochodzić do handlu lub zażywania środków odurzających.

Realizując powyższe przedsięwzięcia corocznie policjanci współpracują z organizatorami wypoczynku zimowego oraz przedstawicielami innych służb oraz instytucji, w tym m.in.: GOPR, Straży Gminnych, Straży Leśnych, Straży Rybackich.

Szczególne znaczenie w tym okresie ma bezpieczeństwo przewozu dzieci i młodzieży, dlatego też policjanci podczas ferii dzieci z województwa dolnośląskiego będą, jak co roku prowadzili kontrole stanu technicznego autokarów.

Sprawdzenia będzie można dokonać w stałym punkcie kontroli autobusów w trakcie ferii od 12 do 28 stycznia w godzinach 6.00 - 9.00 przy Wzgórzu Andersa we Wrocławiu. W wyjątkowych sytuacjach prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem (71) 340-36-20.

Funkcjonariusze ruchu drogowego będą sprawdzać między innymi stan techniczny i wyposażenie autokarów oraz stan trzeźwości kierowców jadących z dziećmi na zimowy wypoczynek.

W okresie zimowego wypoczynku takie kontrole są również realizowane na dolnośląskich trasach, podczas wzmożonych działań drogowych.

Funkcjonariusze realizujący działania oprócz stanu technicznego i wyposażenia pojazdów, szczególną uwagę będą zwracali na:

 • stan trzeźwości kierowców,
 • przekraczanie dopuszczalnej prędkości,
 • nieprawidłowe wyprzedzanie,
 • stosowanie pasów bezpieczeństwa przez kierujących i pasażerów,
 • zapisy tachografów celem sprawdzenia norm czasu odpoczynku i kierowania,
 • prawidłowość załadunku bagażu i sprzętu zimowego.

W przypadkach zaistnienia utrudnień w ruchu, policjanci podejmą działania zmierzające do przywrócenia płynności oraz udzielą kierującym informacji o zaistniałych utrudnieniach i zorganizują objazdy.

Dla rodziców i opiekunów dzieci istnieje również możliwość sprawdzenia autobusu na specjalnej stronie „Bezpieczny Autobus” uruchomionej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

BezpiecznyAutobus.gov.pl

„Bezpieczny Autobus", to usługa realizowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, która pozwala sprawdzić podstawowe dane na temat autokaru. Dzięki temu przed wyjazdem na wycieczkę można się upewnić czy autobus, którym my lub nasi bliscy będą jechać: posiada ważne obowiązkowe ubezpieczenie OC, posiada ważne obowiązkowe badanie techniczne wraz z informacją, kiedy powinno się odbyć kolejne badanie, jest oznaczony obecnie w bazie jako wyrejestrowany lub kradziony, a także: stan licznika odnotowany podczas ostatniego badania technicznego (uwaga: system gromadzi informacje o stanie licznika począwszy od 2014 roku), dane techniczne, takie jak liczba miejsc czy masa pojazdu. Usługa wyświetla informacje gromadzone od momentu pierwszej rejestracji autobusu w Polsce. Dane pochodzą z Centralnej Ewidencji Pojazdów. Jest to rejestr prowadzony przez Ministra Spraw Wewnętrznych na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym.

 

 • "Bezpieczne Ferie 2018" - "Bezpieczne Ferie 2018"
  "Bezpieczne Ferie 2018"