Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

11 stycznia 2018

Komunikat Wojewody Dolnośląskiego

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak przypomina, że z dniem 1 stycznia 2018 r. przejął od Marszałka Województwa Dolnośląskiego realizację zadań z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego.

W związku z tym zadanie związane z prowadzeniem ww. spraw, realizowane dotychczas przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej  realizowane jest przez Oddział Koordynacji Świadczeń Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

Wojewoda przedstawia dane na temat  liczby spraw z zakresu unijnej koordynacji systemu świadczeń rodzinnych, załatwionych i niezałatwionych, wg  stanu na 31.12.2017 r.

 

IV-XII 2016

I-XII 2017

ogółem

liczba spraw załatwionych

6 054

11 501

17 555

 

 

 

 

 

liczba zaległych wniosków w których nie podjęto żadnych czynności

św.wych.

św.rodz.*

w tym wg okresów oczekiwania

do 3 m-cy

2 904

1 685

do 6 m-cy

1 468

828

do 12 m-cy

477

431

powyżej 12 m-cy

38

116

razem

 

4 887

3 060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* nie doliczono spraw z 2014-2015 

liczba zaległych wniosków, w których podjęto czynności, jednak nie zakończono postępowania

św. wych.

św. rodz.*

liczba wniosków oczekujących na rozpatrzenie ogółem

w tym wg okresów oczekiwania

do 3 m-cy

475

258

                        5 322   

do 6 m-cy

580

372

                        2 876   

do 12 m-cy

574

435

                        1 917   

powyżej 12 m-cy

900

701

                        1 755   

F006

 

758

524

                        1 282   

 

 

  3 287   

         2 290   

                      13 524   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* nie doliczono spraw z 2014-2015

Sprawy dot. świadczeń nienależnie pobranych, w których należy wszcząć postępowania  w br., przed upływem 10-letniego okresu przedawnienia:

liczba zaległych wniosków w których nie podjęto żadnych czynności

św.wych.

św.rodz.

liczba wniosków oczekujących na rozpatrzenie ogółem

w tym wg okresów oczekiwania

do 3 m-cy

 

 

 

do 6 m-cy

 

 

 

do 12 m-cy

 

 

 

powyżej 12 m-cy

40

2938

                        2 978   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wojewoda informuje, że w związku z licznymi zapytaniami w sprawach, w których mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim w Oddziale Koordynacji Świadczeń został uruchomiony drugi nr telefonu

71 340 64 73

Informacje można także uzyskać pod numerem

71 340 64 13 

nr faxu 71 340 64 11 

e-mail: koordynacja.swiadczen@duw.pl

 

 

 

 

 

 

 

  • Logo programu Rodzina 500 plus - Logo programu Rodzina 500 plus
    Logo programu Rodzina 500 plus