Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

02 stycznia 2018

Zmiany organizacyjne w zakresie świadczeń

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak informuje o zmianie w zakresie organizacji rozpatrywania spraw dotyczących świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego (500+), w których mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Z dniem 1 stycznia 2018 r. Marszałek Województwa Dolnośląskiego przekazał Wojewodzie Dolnośląskiemu realizację zadań z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz  świadczenia wychowawczego.  W związku z tym zadanie związane z prowadzeniem ww. spraw, realizowane dotychczas przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, od 2 stycznia 2018 roku realizowane jest przez:

Oddział Koordynacji Świadczeń

Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

nr tel. 71 340 64 13

nr faxu 71 340 64 11

e-mail: koordynacja.swiadczen@duw.pl

 

Adres do korespondencji: 

Dolnośląski Urząd Wojewódzki

pl. Powstańców Warszawy 1,

50-153 Wrocław

 

Tym samym, w sprawach indywidualnych po 2 stycznia 2018 r. osoby zainteresowane powinny kontaktować się bezpośrednio z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu.

 

  • Logo programu Rodzina 500 plus - Logo programu Rodzina 500 plus
    Logo programu Rodzina 500 plus