Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

07 grudnia 2017

Budowa strategicznej dla Dolnego Śląska linii elektroenergetycznej

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak wziął udział w konferencji prasowej, podczas której została przedstawiona koncepcja budowy linii elektroenergetycznej 400 kV Mikułowa – Świebodzice. To inwestycja celu publicznego, która ma zabezpieczyć dostawy energii elektrycznej dla ponad trzech milionów mieszkańców województwa dolnośląskiego. W spotkaniu uczestniczył także przedstawiciel Polskich Sieci Elektroenergetycznych Michał Wójcik.

Bezpośrednio po briefingu zaplanowano spotkanie pod patronatem Wojewody Dolnośląskiego z przedstawicielami samorządu reprezentującymi 16 gmin, przez które przebiegać będzie linia. Jest to pierwsze z wielu spotkań konsultacyjnych poświęconych realizacji inwestycji, podczas którego przedstawione zostaną główne uwarunkowania budowy nowej linii oraz kolejne jej etapy.

Budowa linii 400 kV Mikułowa – Świebodzice to inwestycja celu publicznego, która ma zabezpieczyć dostawy energii elektrycznej dla ponad trzech milionów mieszkańców województwa dolnośląskiego. Stan techniczny obecnej linii 220 kV, eksploatowanej od 1962 r. wymaga zdecydowanych działań, które zagwarantują nieprzerwane zasilanie domów, przedsiębiorstw i obiektów użyteczności publicznej na terenie województwa.

Ostatnie ekstremalne zjawiska pogodowe pokazały pilną potrzebę wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego blisko 3 milionów mieszkańców Dolnego Śląska. Dla dużych partnerów gospodarczych, inwestujących na Dolnym Śląsku stabilność dostaw energii elektrycznej jest także jednym z najważniejszych czynników, które decydują o atrakcyjności naszego regionu. Dlatego wspieram każdą inicjatywę poprawiającą stan infrastruktury elektroenergetycznej w województwie dolnośląskim. Zostałem zapewniony, że inwestycja będzie prowadzona w dialogu z włodarzami gmin oraz lokalnymi społecznościami. Popieram tę inicjatywę i liczę na podobne poparcie ze strony przedstawicieli gmin, przez które przebiega linia - powiedział Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak.

Dialog i transparentność

Realizacja tego typu przedsięwzięć infrastrukturalnych jest złożonym, długotrwałym i trudnym społecznie procesem. Dlatego już na etapie opracowywania koncepcji i założeń inwestycji, specjaliści PSE rozpoczynają proces konsultacji. W spotkaniu w Urzedzie Wojwódzkim we Wrocławiu wzięli udział przedstawiciele samorządu z 20 gmin, przez które będzie przebiegać linia. W kolejnych etapach będą organizowane spotkania informacyjne także w poszczególnych sołectwach na trasie linii oraz z właścicielami gruntów.

Transparentna polityka informacyjna jest dla PSE priorytetem. Będziemy prowadzić dialog ze stroną społeczną przez cały okres przygotowania i prowadzenia inwestycji. Mamy nadzieję, że świadomość znaczenia tego przedsięwzięcia dla bezpieczeństwa energetycznego regionu pomoże w pozyskaniu społecznej akceptacji i wsparcia zainteresowanych stron dla realizacji inwestycji – powiedział Michał Wójcik, dyrektor programu w PSE Centralnej Jednostce Inwestycyjnej.

Cel – bezpieczeństwo energetyczne regionu

Na obecnym etapie przygotowywana jest niezbędna dokumentacja będąca podstawą do dalszych prac projektowych. Nadchodzący rok to etap konsultacji społecznych i rozmów z właścicielami nieruchomości. Zakończenie budowy nowej linii zaplanowano na 2024 rok. Po oddaniu do użytku nowej instalacji, dotychczasowa linia zostanie rozebrana.

***

PSE S.A. pełniące rolę operatora sieci przesyłowej w Polsce, odpowiadają m.in. za bezpieczeństwo Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Właściwe wykonywanie tego obowiązku wymaga stałego prowadzenia inwestycji – zarówno budowy nowych linii, jak i modernizacji istniejących połączeń sieciowych. Realizacja tych prac wynika bezpośrednio z ustawowych obowiązków PSE S.A. i jest strategicznym działaniem spółki.

  • Wojewoda Dolnośląski z przedstawicielem Polskich Sieci Elektroenergetycznych - Wojewoda Dolnośląski z przedstawicielem Polskich Sieci Elektroenergetycznych
    Wojewoda Dolnośląski z przedstawicielem Polskich Sieci Elektroenergetycznych
  • Briefing prasowy w Sali Kolumnowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego - Briefing prasowy w Sali Kolumnowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego
    Briefing prasowy w Sali Kolumnowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego
  • Konferencja prasowa - Konferencja prasowa
    Konferencja prasowa