Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

27 listopada 2017

Akcja symbolicznego znakowania grobów bohaterów walk powstańczych i wyzwoleńczych

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak przypomina o akcji symbolicznego znakowania grobów bohaterów walk powstańczych i wyzwoleńczych pochowanych na terenie Dolnego Śląska. Wojewoda Dolnośląski i dyrektor IPN we Wrocławiu apelują do mieszkańców Dolnego Śląska o zgłaszanie osób (miejsc ich pochówku), które kwalifikują się do oznakowania.

W listopadzie 2018 roku oznakowane zostaną miejsca pochówku uczestników walk związanych z tworzeniem państwa polskiego, w tym m.in. Legionistów, Powstańców Śląskich i Wielkopolskich czy uczestników wojny polsko – bolszewickiej.

Organizatorzy akcji w kolejnych latach zamierzają uhonorować groby kolejnych bohaterów pochowanych na Dolnym Śląsku: żołnierzy Września’39, żołnierzy Armii Krajowej i innych organizacji niepodległościowych, ofiar i tych, którzy opierali się systemowi komunistycznemu po 1945 r. Merytoryczne wsparcie, obecnej akcji, jak i przyszłym inicjatywom zapewni Instytut Pamięci Narodowej.

Projekt będzie rozłożony na lata 2018 – 2021. Groby zostaną oznaczone specjalnym insygnium.

Informacje i ewentualne dokumenty potwierdzające udział zmarłych w wydarzeniach historycznych należy wysłać na adres mailowy ocalamy@duw.pl lub drogą pocztową na adres:

Dolnośląski Urząd Wojewódzki

ul. Powstańców Warszawy 1

50 – 153 Wrocław z dopiskiem Biuro Wojewody

 

Z ramienia Wojewody akcją będzie się zajmował doradca Damian Mrozek, nr telefonu 71 340 65 65.

  • Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak - Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak
    Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak