Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

15 listopada 2017

Unijne środki na modernizację Odrzańskiej Drogi Wodnej

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak uczestniczył w uroczystym podpisaniu umowy na realizację projektu „Stopień Brzeg Dolny – roboty modernizacyjne na stopniu, etap II”. W spotkaniu uczestniczył Wiceminister Rozwoju Witold Słowik oraz przedstawiciele wykonawcy i Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Całkowity koszt projektu wynosi ponad 28 mln zł, unijne wsparcie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko to ponad 23 mln zł.

Projekt obejmuje modernizację śluzy żeglugowej i przebudowę przepławki stopnia wodnego Brzeg Dolny, położonego na skanalizowanym odcinku Odry na Dolnym Śląsku. Odcinek ten należy do międzynarodowego szlaku żeglugowego E30. Wykonane zostaną roboty budowlano-montażowe, m.in.: modernizacja awanportów, przebudowa głowy górnej śluzy wraz z wnękami pod nowe wyposażenie technologiczne, modernizacja komory śluzy, wymiana wrót i zasuw kanałów obiegowych oraz maszynowni na głowie górnej, montaż części instalacji elektrycznej zasilającej i sterowniczej, przebudowa przepławki dla ryb na przepławkę przesmykową.

Celem prac jest poprawa parametrów eksploatacyjnych śluzy żeglugowej i udrożnienie biologiczne Odry. Modernizacja śluzy przełoży się na zwiększenie wolumenu przewożonych drogą wodną towarów, a przebudowa przepławki dla ryb umożliwi migrację ryb przez stopień wodny w Brzegu Dolnym. Dzięki inwestycji utrzymane zostaną parametry Odrzańskiej Drogi Wodnej na poziomie III klasy drogi wodnej na odcinku bezpośredniego wpływu stopnia wodnego Brzeg Dolny.

  • Wojewoda Dolnośląski z uczestnikami uroczystości związenj z umową na Modernizację Odrzańskiej Drogi Wodnej - Wojewoda Dolnośląski z uczestnikami uroczystości związenj z umową na Modernizację Odrzańskiej Drogi Wodnej
    Wojewoda Dolnośląski z uczestnikami uroczystości związenj z umową na Modernizację Odrzańskiej Drogi Wodnej
  • Uczestnicy uroczystości podpisania umowy na Politechnice Wrocławskiej - Uczestnicy uroczystości podpisania umowy na Politechnice Wrocławskiej
    Uczestnicy uroczystości podpisania umowy na Politechnice Wrocławskiej
  • Podpisanie umowy na Modernizację Odrzańskiej Drogi Wodnej - Podpisanie umowy na Modernizację Odrzańskiej Drogi Wodnej
    Podpisanie umowy na Modernizację Odrzańskiej Drogi Wodnej