Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

30 października 2017

Akcja symbolicznego znakowania grobów bohaterów walk powstańczych i wyzwoleńczych

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak i dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu prof. Krzysztof Kawalec ogłaszają akcję symbolicznego znakowania grobów bohaterów walk powstańczych i wyzwoleńczych pochowanych na terenie Dolnego Śląska. Projekt będzie rozłożony na lata 2018 – 2021. Groby zostaną oznaczone specjalnym insygnium.

„W pierwszej kolejności chcemy uhonorować bohaterów walk związanych z przypadającą na przyszły rok wyjątkową datą. Będziemy obchodzić 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości. Niestety coraz częściej pojawiają się informacje o likwidacji grobów i okazuje się, że są tam pochowane osoby istotne dla historii państwa i narodu. Musimy zatrzymać ten proces” – mówi Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak.

W listopadzie 2018 roku oznakowane zostaną miejsca pochówku uczestników walk związanych z tworzeniem państwa polskiego, w tym m.in. Legionistów, Powstańców Śląskich i Wielkopolskich czy uczestników wojny polsko – bolszewickiej.

„To cenna inicjatywa, w którą włączamy się z pełnym przekonaniem. Jest ona przecież spójna z zadaniami Instytutu w zakresie upamiętniania. Jasnym jest konieczność opieki nad mogiłami osób zaangażowanych w ważne wydarzenie polskiej historii. Konieczny jest wyraźny przekaz w kierunku młodych ludzi i następnych pokoleń” - mówi Wojciech Trębacz z Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN we Wrocławiu.

Organizatorzy akcji w kolejnych latach zamierzają uhonorować groby kolejnych bohaterów pochowanych na Dolnym Śląsku: żołnierzy Września’39, żołnierzy Armii Krajowej i innych organizacji niepodległościowych, ofiar i tych, którzy opierali się systemowi komunistycznemu po 1945 r. Merytoryczne wsparcie, obecnej akcji, jak i przyszłym inicjatywom zapewni Instytut Pamięci Narodowej.

Wojewoda Dolnośląski i dyrektor IPN we Wrocławiu apelują do mieszkańców Dolnego Śląska o zgłaszanie osób (miejsc ich pochówku), które kwalifikują się do oznakowania.

Informacje i ewentualne dokumenty potwierdzające udział zmarłych w wydarzeniach historycznych należy wysłać na adres mailowy ocalamy@duw.pl lub drogą pocztową na adres:

Dolnośląski Urząd Wojewódzki

ul. Powstańców Warszawy 1

50 – 153 Wrocław z dopiskiem Biuro Wojewody

Z ramienia Wojewody akcją będzie się zajmował doradca Damian Mrozek, nr telefonu 71 340 65 65.

  • Konferencja prasowa w Sali Kolumnowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - Konferencja prasowa w Sali Kolumnowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu
    Konferencja prasowa w Sali Kolumnowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu
  • Wojewoda Dolnośląski opowiada o akcji symbolicznego znakowania grobów bohaterów walk powstańczych i wyzwoleńczych podczas konferencji - Wojewoda Dolnośląski opowiada o akcji symbolicznego znakowania grobów bohaterów walk powstańczych i wyzwoleńczych podczas konferencji
    Wojewoda Dolnośląski opowiada o akcji symbolicznego znakowania grobów bohaterów walk powstańczych i wyzwoleńczych podczas konferencji
  • Wojewoda udziela wywiadu - Wojewoda udziela wywiadu
    Wojewoda udziela wywiadu