Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

06 października 2017

Nabór na członków Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak ogłasza nabór kandydatur na członków Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych działającej przy Wojewodzie Dolnośląskim.

Kandydaci do rady muszą spełniać następujące warunki:

- zamieszkiwać na terenie województwa dolnośląskiego

- posiadać uprawnienia zgodne z ustawą z dnia 20 marca 2015 roku o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693 z późn. zm.), nadane przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

 

Oferty należy składać na adres:

Dolnośląski Urząd Wojewódzki – Biuro Wojewody

Ul. Powstańców Warszawy 1

50 – 153 Wrocław

lub elektronicznie na adres d.mrozek@duw.pl, do 20 października 2017 roku.

 

Dotychczasowe zgłoszenia zostaną automatycznie uwzględnione w naborze. Spośród nadesłanych kandydatur wybranych zostanie 9 osób, które zostaną powołane w skład Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych przy Wojewodzie Dolnośląskim.

O wynikach naboru zostaną poinformowane jedynie osoby zakwalifikowane do prac w radzie.

  • Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak w gabinecie - Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak w gabinecie
    Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak w gabinecie