Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

20 września 2017

„Szpital w zabezpieczeniu medycznym zdarzeń masowych” - konferencja

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak wziął udział w konferencji „Szpital w zabezpieczeniu medycznym zdarzeń masowych” w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu.

Podczas pierwszej, wykładowej części spotkania dyskutowano m.in. na temat systemów ratowniczych w Polsce, przygotowania szpitala do masowego napływu poszkodowanych oraz szpitalnych planów reagowania w sytuacji kryzysowej.

W drugiej części konferencji odbyły się pokazy praktyczne, takie jak działania ratownicze PSP z elementami ewakuacji i ćwiczenia praktyczne napływu poszkodowanych do SOR.

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak objął wydarzenie patronatem honorowym.

  • Wojewoda Dolnośląski podczas konferencji - Wojewoda Dolnośląski podczas konferencji
    Wojewoda Dolnośląski podczas konferencji
  • Wystąpienie Wojewody Dolnośląskiego - Wystąpienie Wojewody Dolnośląskiego
    Wystąpienie Wojewody Dolnośląskiego
  • Konferencja „Szpital w zabezpieczeniu medycznym zdarzeń masowych” - Konferencja „Szpital w zabezpieczeniu medycznym zdarzeń masowych”
    Konferencja „Szpital w zabezpieczeniu medycznym zdarzeń masowych”