Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

04 września 2017

Program "Rodzina 500 plus" na Dolnym Śląsku

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak informuje, że liczba wniosków o wsparcie z rządowego programu „Rodzina 500 plus” na nowy okres świadczeniowy rośnie w coraz szybszym tempie. Na Dolnym Śląsku do 01.09.br. złożono 133 199 wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego w ramach Programu Rodzina 500 plus na nowy okres zasiłkowy, który rozpocznie się z dniem 1 października br.

Przykładowo:

MOPS w Legnicy  przyjął 4131 wniosków

MOPS w Wałbrzychu - 4300

MOPS we Wrocławiu -  27 485

MOPS w Jeleniej Górze -  3148

 

Wypełniony wniosek można złożyć osobiście,  listownie lub online – za pośrednictwem jednego z wybranych kanałów (ministerialny portal Emp@tia, stronę obywatel.gov.pl, PUE ZUS – Platformę Usług Elektronicznych ZUS, bankowość elektroniczną).

Szczegółowe informacje na temat składania wniosków drogą elektroniczną znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wojewoda Paweł Hreniak przypomina, że jeśli wnioskodawca złożył kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik nastąpi do 31 października.

Złożenie wniosku we wrześniu spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata za październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada.

W przypadku, gdy wniosek zostanie złożony w październiku, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia.

Gdy wniosek zostanie złożony w listopadzie, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 grudnia do 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

  • Logo programu "Rodzina 500 plus" - Logo programu "Rodzina 500 plus"
    Logo programu "Rodzina 500 plus"