Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

30 sierpnia 2017

Otwarcie Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego Bukowiec w Kowarach

Wicewojewoda Dolnośląski Kamil Krzysztof Zieliński wziął udział w uroczystości otwarcia nowego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szpitalu Bukowiec w Kowarach. W wydarzeniu uczestniczyli również: Zastępca Dyrektora Dolnośląskiego Oddziału NFZ Zbigniewem Hałatem, dyrekcja szpitala i przedstawiciele Zarządu Grupy EMC Szpitale. W ZOL-u udzielane będą całodobowe świadczenia zdrowotne, obejmujące leczenie, pielęgnację i rehabilitację osób nie wymagających już hospitalizacji, które jednak ze względu na stan swojego zdrowia i stopień niepełnosprawności wymagają stałego nadzoru fachowego personelu.

  • Przemówienie Wicewojewody Dolnośląskiego - Przemówienie Wicewojewody Dolnośląskiego
    Przemówienie Wicewojewody Dolnośląskiego
  • Przecięcie wstęgi podczas otwarcia ZOLu w Kowarach - Przecięcie wstęgi podczas otwarcia ZOLu w Kowarach
    Przecięcie wstęgi podczas otwarcia ZOLu w Kowarach
  • Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Bukowiec w Kowarach - Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Bukowiec w Kowarach
    Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Bukowiec w Kowarach