Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

28 sierpnia 2017

Wnioski "Rodzina 500+"

Na Dolnym Śląsku do 25 sierpnia złożono 82 648 wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego w ramach Programu Rodzina 500 plus na nowy okres zasiłkowy, który rozpocznie się z dniem 1 października 2017 roku.

Przykładowo:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy przyjął 2 718 wniosków,

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu – 2 675,

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu -  16 848,

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze – 1 985.

Świadczenie „Rodzina 500+” nie jest przyznawane bezterminowo. Prawo do tego świadczenia jest ustalane na okres roku – od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku. Dotychczas wydane decyzje przyznające świadczenie będą obowiązywać do 30 września br. Aby nadal otrzymywać świadczenie rodzice i opiekunowie muszą złożyć wniosek na nowy okres świadczeniowy, który będzie trwał od 1 października 2017 roku do 30 września 2018 roku. Formularze wniosków i innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o świadczenia wychowawcze udostępnia podmiot realizujący te świadczenia w danej gminie.

Wypełniony wniosek można złożyć osobiście,  listownie lub online – za pośrednictwem jednego z wybranych kanałów : ministerialny portal Emp@tia, stronę obywatel.gov.pl, PUE ZUS – Platformę Usług Elektronicznych ZUS, bankowość elektroniczną.

Świadczenie wychowawcze otrzymuje w naszym województwie średniomiesięcznie ponad 170 000 rodzin na ponad 249 000 dzieci.

  • Logo Rodzina 500+ - Logo Rodzina 500+
    Logo Rodzina 500+