Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

14 sierpnia 2017

Kontrole miejsc wypoczynku dla dzieci i młodzieży na Dolnym Śląsku

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak przekazuje informację Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, że dokonano inspekcji wszystkich miejsc, w których odbywają się kolonie, obozy dla dzieci i młodzieży na otwartej przestrzeni z terenu województwa dolnośląskiego.

Czynności kontrolno-rozpoznawcze zostały wykonane przez służby w poszczególnych powiatach: jeleniogórski, kłodzki, lubański, ząbkowicki, wołowski, wrocławski, zgorzelecki, złotoryjski. W sumie skontrolowano 15 obiektów. Podczas wizyt kontrolno-rozpoznawczych przekazano pouczenia i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i postępowania w razie wystąpienia zagrożenia.

Na terenie pozostałych powiatów województwa dolnośląskiego nie występują w chwili obecnej miejsca, w których odbywają się kolonie, obozy dla dzieci i młodzieży na otwartej przestrzeni.

 

  • Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak - Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak
    Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak