Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

04 sierpnia 2017

113 mln zł na poprawę transportu kolejowego Oleśnica – Krotoszyn

Wicewojewoda Kamil Krzysztof Zieliński wziął udział w konferencji prasowej, podczas której PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę na przebudowę odcinka Grabowno Wielkie – Zduny. Projekt za 113 mln zł tworzy nowe możliwości dla sprawnego przewozu towarów z Dolnego Śląska w kierunku Wielkopolski. Zwiększenie prędkości pociągów, wzrost bezpieczeństwa i przebudowa stacji Bukowice Trzebnickie to także szansa na powrót przewozów pasażerskich.

– Przebudowana linia między Oleśnicą a Krotoszynem zintegruje sieć kolejową na styku województwa wielkopolskiego i dolnośląskiego. Przede wszystkim zwiększy możliwości przewozu dużych, ponadnormatywnych ładunków. Ta inwestycja, podobnie jak modernizacja linii Rudna Gwizdanów – Legnica, to dobra zapowiedź nie tylko dla rozwoju towarowego transportu kolejowego w regionie mówi Andrzej Bittel, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury
i Budownictwa.

Na trasie z Oleśnicy do Krotoszyna - pomiędzy stacją Grabowno Wielkie i granicą województwa (w pobliżu stacji Zduny) - odnowionych zostanie około 40 km linii kolejowej. Inwestycja zdecydowanie poprawi możliwości transportu towarów koleją między Dolnym Śląskiem
a Wielkopolską. Trasa wykorzystywana jest m.in. do przewozu dużych, ponadnormatywnych ładunków. Dobry stan tej linii to m.in. ograniczanie ładunków na drogach i odciążenie tras kolejowych dedykowanych głównie ruchowi pasażerskiemu.

- Modernizacja nawierzchni kolejowej i urządzeń sterowania ruchem na odcinku Grabowno Wielkie – Oleśnica to przykład inwestycji, która z jednej strony będzie służyć mieszkańcom Dolnego Śląska, a z drugiej wzmacnia rozwój gospodarczy regionu. Nie ma lepszej rekomendacji. Polski rząd wspiera takie działania, a mówimy – co podkreślam - o wielomilionowej inwestycji. – mówi Kamil Krzysztof Zieliński, wicewojewoda dolnośląski.

Na objętym pracami odcinku zostanie przebudowana Stacja Bukowice Trzebnickie. Będzie nowy, 150-metrowy peron z oświetleniem, wiatami i ławkami. Nowe oznakowanie i gabloty informacyjne ułatwią obsługę podróżnych. Obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, m.in. powstanie system oznakowania dotykowego i nowe dojście do peronu. Zaplanowano także stojaki rowerowe.

– Jednym z celów Krajowego Programu Kolejowego jest poprawa warunków dla przewoźników towarowych, dlatego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przywracają oczekiwany standard liniom ważnym dla transportu towarów. Zwiększa się prędkość pociągów i możliwość przewozu koleją większych i cięższych ładunków – mówi Marek Olkiewicz, wiceprezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Obecnie czas przejazdu pociągów na odcinku Grabowno Wielkie – Zduny wynosi ponad 60 minut. Po zakończeniu inwestycji pociągi pasażerskie mogą skrócić czas przejazdu o około 25 min. Dzięki pracom zwiększy się bowiem prędkość pociągów pasażerskich, nawet do 120 km/h. Zlikwidowane zostaną ograniczenia prędkości, miejscami do 20 km/h, spowodowane złym stanem torów.

Stacja Bukowice Trzebnickie, dzięki przebudowie i montażowi nowych rozjazdów, lepiej spełni rolę tzw. mijanki. Takie rozwiązanie zwiększy przepustowość linii. W ramach zadania wymienionych zostanie także 19 rozjazdów. Nowe urządzenia sterowania zapewnią sprawniejszy przejazd pociągów przez m.in. stacje Bukowice Trzebnickie i Krośnice. Dobrą organizację ruchu zagwarantuje również nowoczesny światłowód, który zastąpi stare kable telekomunikacyjne.
Na trasie przebudowane będą obiekty inżynieryjne.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. konsekwentnie zwiększają poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowo-drogowym. Na odcinku Grabowno Wielkie – Zduny przebudowanych zostanie 19 przejazdów. Na 12 skrzyżowaniach toru z drogą zostaną zamontowane nowe urządzenia
oraz monitoring. Kierowcy otrzymają dodatkowe informacje o przejeździe pociągu.

Inwestycja rozpocznie się jeszcze w sierpniu tego roku. Jej zakończenie zaplanowane jest na II kwartał 2018 roku. Prace, o wartości 113 mln zł netto, finansowanie są ze środków budżetowych. Wykona je firma TORPOL S.A.

 • Spotkanie w sprawie podpisania umowy na przebudowę odcinka Grabowno Wielkie – Zduny - Spotkanie w sprawie podpisania umowy na przebudowę odcinka Grabowno Wielkie – Zduny
  Spotkanie w sprawie podpisania umowy na przebudowę odcinka Grabowno Wielkie – Zduny
 • Konferencja prasowa w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim - Konferencja prasowa w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim
  Konferencja prasowa w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim
 • Wicewojewoda Dolnośląski z Wiceministrem Infrastruktury i Budownictwa podczas konferencji prasowej - Wicewojewoda Dolnośląski z Wiceministrem Infrastruktury i Budownictwa podczas konferencji prasowej
  Wicewojewoda Dolnośląski z Wiceministrem Infrastruktury i Budownictwa podczas konferencji prasowej
 • Konferencja prasowa w sprawie podpisania umowę na przebudowę odcinka Grabowno Wielkie – Zduny - Konferencja prasowa w sprawie podpisania umowę na przebudowę odcinka Grabowno Wielkie – Zduny
  Konferencja prasowa w sprawie podpisania umowę na przebudowę odcinka Grabowno Wielkie – Zduny
 • Moment podpisania umowy przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i przedstawicielami wykonawcy inwestycji - Moment podpisania umowy przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i przedstawicielami wykonawcy inwestycji
  Moment podpisania umowy przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i przedstawicielami wykonawcy inwestycji
 • Wystąpienie Wicewojewody Dolnośląskiego - Wystąpienie Wicewojewody Dolnośląskiego
  Wystąpienie Wicewojewody Dolnośląskiego