Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

02 sierpnia 2017

Nabór wniosków do programu dotacyjnego „Niepodległa”

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak informuje, że Biuro Programu „Niepodległa” ogłosiło nabór wniosków do programu dotacyjnego „Niepodległa”. Do 16 sierpnia samorządowe instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe mogą składać wnioski o wsparcie finansowe w ramach programu dotacyjnego „Niepodległa”.

Na dofinansowanie działań w tym roku przewidziano 3 mln zł., a pojedyncze wydarzenie może zostać dofinansowane kwotą od 5 tys. do 50 tys. zł. Wnioskodawcy muszą zapewnić 15% wkładu własnego i przygotować projekt zgodny z tematyką programu dotacyjnego.

W 2017 roku można uzyskać dofinansowanie na działania kulturalne, artystyczne oraz popularyzatorskie, takie jak: festiwale, koncerty, happeningi, spektakle, wystawy, konkursy, przeglądy, tworzenie ścieżek edukacyjnych i gier, wykłady, lekcje oraz spacery tematyczne, kampanie społeczne i edukacyjne oraz wiele innych. Projekty muszą zostać zrealizowane do 30 listopada 2017 roku.

Dzięki projektom zrealizowanym w ramach programu możliwe będzie uhonorowanie lokalnych bohaterów, przypomnienie najważniejszych wydarzeń historycznych i miejsc pamięci z poszczególnych regionów Polski. Program dotacyjny „Niepodległa” pozwoli na wzmocnienie wspólnoty obywateli na poziomie lokalnym i regionalnym.

Program dotacyjny „Niepodległa” jest jednym z narzędzi Programu Wieloletniego „Niepodległa”. Program Wieloletni jest głównym mechanizmem służącym organizacji obchodów stulecia odzyskania niepodległości i ma na celu wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej Polaków oraz zachęcenie rodaków w kraju i za granicą do aktywnego uczestnictwa w obchodach oraz wspólnym i rodzinnym świętowaniu.

Szczegółowe  informacji o programie:  http://niepodlegla.gov.pl/dotacje/niepodlegla/

Formularz wniosku dostępny jest pod adresem:  http://eboi.niepodlegla.gov.pl

  • Grafika Programu Niepodległa - Grafika Programu Niepodległa
    Grafika Programu Niepodległa

Pliki do pobrania