Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

31 lipca 2017

Rządowe wsparcie na usuwanie skutków klęsk żywiołowych dla dolnośląskich samorządów

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak informuje, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazało kolejne promesy na realizację zadań mających na celu zapobieganie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych na Dolnym Śląsku. Łączna kwota dotacji wynosi 19 982 050 zł. W 2017 roku samorządy otrzymały już wsparcie w wysokości 33,2 mln zł.

Lista promes przyznanych przez MSWiA:

1.         Gmina Radwanice (Powiat Polkowicki) 1 014 000 zł

Przebudowa drogi gminnej ul. Spadzista obręb Radwanice, obręb Łagoszów [intensywne opady deszczu lipiec 2016 r.]  

2.         Gmina Świeradów-Zdrój (Powiat Lubański) 630 000 zł     

Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Izerska w Świeradowie-Zdroju – etap II [powódź czerwiec 2013 r.] 

3.         Gmina Wądroże Wielkie (Powiat Jaworski)  693 000 zł     

Przebudowa drogi gminnej relacji Gądków-Jenków [intensywne opady deszczu lipiec 2016 r.]

4.         Gmina Bogatynia (Powiat Zgorzelecki) 452 000 zł

Odbudowa nawierzchni ul. Górskiej w Jasnej Górze obr. Jasna Góra [intensywne opady deszczu, powódź czerwiec 2013 r.]  

5.         Gmina Męcinka (Powiat Jaworski) 181 000 zł

Przebudowa drogi gminnej w Słupie [intensywne opady deszczu, lipiec 2016 r.]

6.         Gmina Żukowice (Powiat Głogowski) 145 060 zł

Odbudowa dróg dojazdowych w m. Dankowice  gm. Żukowice [Intensywne opady deszczu czerwiec 2016 r.]     

7.         Powiat Lwówecki 775 200 zł

Remont drogi powiatowej ul. Floriańska w Gryfowie Śląskim [intensywne opady deszczu i powódź lipiec 2012 r.]       

8.         Powiat Świdnicki 240 000 zł

Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Zebrzydów - Kątki, etap II [Intensywne opady deszczu i powódź czerwiec 2013 r.]    

9.         Powiat Kłodzki 371 820 zł

Odbudowa drogi powiatowej Dzikowiec - Koszyn - Bożków [intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.]

10.       Gmina Piechowice (Powiat Jeleniogórski) 386 000 zł

Odbudowa mostu przy ul. Piastów w Piechowicach na wys. budynku nr 36 wraz z zabudową brzegową [intensywne opady deszczu maj 2014 r.] 

11.       Gmina Mysłakowice (Powiat Jeleniogórski)  464 000 zł

Przebudowa drogi  w Dąbrowicy [Intensywne opady deszczu oraz powódź lipiec 2012 r   

12.       Powiat Jeleniogórski 2 400 000 zł

Przebudowa drogi powiatowej Mysłakowice - Miłków [intensywne opady deszczu sierpień 2012 r.]      

13.       Gmina Gryfów Śląski (Powiat Lwówecki) 800 000 zł

Przebudowa ciągu dróg gminnych ul. Akacjowa i ul. Przedszkolaków w Gryfowie Śląskim  [Powódź lipiec 2012 r.] 

14.       Gmina Janowice Wielkie (Powiat Jeleniogórski) 738 000 zł

Odbudowa muru oporowego w Janowicach Wlk. na długości 150 m [powódź lipiec 2012 r.

15.       Gmina Leśna (Powiat Lubański) 1 521 500 zł

Odbudowa drogi w Kościelnikach Średnich i Górnych dojazdowej do Janówki [intensywne opady deszczu i powódź  lipiec 2013 r.]         

16.       Gmina Radków (Powiat Kłodzki) 800 000 zł         

Remont dróg Radków; Ścinawka Dolna [intensywne opady deszczu czerwiec, lipiec 2012 r. i sierpień 2015 r.]                                                

17.       Gmina Sobótka (Powiat Wrocławski ) 240 000 zł

Remont nawierzchni drogi gm. ul. Wiosennej w Przemiłowie [powódź i intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]          

18.       Gmina Szklarska Poręba (Powiat Jeleniogórski) 360 000 zł

Przebudowa ul. Kołłątaja [intensywne opady  deszczu i powódź sierpień 2010 r.]           

19.       Powiat Ząbkowicki 1 216 000 zł

Przebudowa drogi powiatowej Przyłęk - Ożary [intensywne opady deszczu czerwiec 2015 r.]

20.       Gmina Bystrzyca Kłodzka (Powiat Kłodzki) 388 800 zł

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Poręba  [Intensywne opady deszczu czerwiec, lipiec 2013 r.]        

21.       Gmina Kamieniec Ząbkowicki (Powiat Ząbkowicki) 64 000 zł

Odbudowa drogi Starczów [intensywne opady deszczu sierpień 2015 r.] 

22.       Gmina Mściwojów (Powiat Jaworski) 309 600 zł   

Przebudowa  drogi gminnej w Snowidzy [Intensywne opady deszczu lipiec 2011 r.]          

23.       Gmina Stare Bogaczowice (Powiat Wałbrzyski) 64 000 zł

Odbudowa drogi gminnej w m. Stare Bogaczowice wraz z odwodnieniem [intensywne opady atmosferyczne i powódź czerwiec 2013 r.]

24.       Gmina Sulików (Powiat Zgorzelecki ) 301 600 zł

Przebudowa drogi gminnej w Sulikowie ul. Górna [powódź i intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]     

25.       Powiat Lubański 752 000 zł

Remont mostu w ciągu drogi powiatowej Mściszów [intensywne opady deszczu oraz powódź lipiec 2012 r.]  

26.       Gmina Karpacz (Powiat Jeleniogórski) 137 600 zł

Odbudowa nawierzchni i wykonanie odwodnienia w ciągu ulicy Spokojnej [intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.]  

27.       Gmina Kotla (Powiat Głogowski)     206 610 zł

Przebudowa drogi  (ul. Leśna); obręb Kotla, gm. Kotla (ul. Świerkowa) [intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.]  

28.       Gmina Lwówek Śląski (Powiat Lwówecki) 128 000 zł

Przebudowa drogi w miejscowości Gradówek [intensywne opady deszczu czerwiec, lipiec 2013 r.]

29.       Gmina Nowa Ruda; wiejska (Powiat Kłodzki) 1 600 000 zł

Przebudowa drogi Bieganów; Świerki; Dworki  [intensywne opady deszczu i powódź 2009; intensywne opady deszczu 2011; intensywne opady deszczu 2016 r.]                                 

30.       Gmina Stara Kamienica (Powiat Jeleniogórski) 60 000 zł

Odbudowa drogi w Kopańcu [intensywne opady deszczu lipiec 2014r.]  

31.       Gmina Stoszowice (Powiat Ząbkowicki) 88 000 zł

Przebudowa nawierzchni drogi w Żdanowie [Intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.]          

32.       Gmina Lubomierz (Powiat Lwówecki) 360 000 zł

Remont nawierzchni drogowej w miejscowości Golejów [intensywne opady deszczu, gradobicia i powódź czerwiec, lipiec 2013 r.]      

33.       Gmina Pielgrzymka (Powiat Złotoryjski) 96 000 zł

Przebudowa drogi gminnej w Pielgrzymce [intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]

34.       Gmina Podgórzyn (Powiat Jeleniogórski) 221 600 zł

Odbudowa drogi w Staniszowie [intensywne opady deszczu maj, czerwiec 2013 r.]       

35.       Gmina Stronie Śląskie (Powiat Kłodzki) 208 000 zł

Remont ul. Ogrodowej w Stroniu Śl. [powódź czerwiec 2013 r.]  

36.       Gmina Świerzawa (Powiat Złotoryjski) 603 390 zł

Przebudowa drogi gminnej w Dobkowie [powódź lipiec 2012 r.]

37.       Gmina Wojcieszów (Powiat Złotoryjski) 350 000 zł

Odbudowa  murów oporowych na potoku Olszanka na wysokości ul. Górniczej i basenu kąpielowego w Wojcieszowie [powódź  lipiec 2012 r.]      

38.       Powiat Legnicki 615 270 zł

Remont drogi Jaśkowice – Szczedrzykowice  w m. Jaśkowice [intensywne opady deszczu maj, czerwiec 2015 r.]          

  • Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak przed mapą Dolnego Śląska - Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak przed mapą Dolnego Śląska
    Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak przed mapą Dolnego Śląska