Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

28 lipca 2017

1 października 2017 r. rozpoczyna się nowy okres świadczeniowy

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak przypomniał podczas konferencji prasowej, że od 1 sierpnia można składać wnioski na nowy okres świadczeniowy dla programu "Rodzina 500+". Od tego dnia można ubiegać się także o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres. Wniosek można złożyć bezpośrednio w gminie, w swoim miejscu zamieszkania lub przez internet.

Na Dolnym Śląsku wydatki na świadczenia wychowawcze w okresie od 1.04.2016 do 30.06.2017 wyniosły 1 804 447 829 zł.Liczba dzieci objętych wsparciem w regionie: 241 345 (średnio przez 15 miesięcy)

Wojewoda Paweł Hreniak poinformował także o ustawie wprowadzającej ważne zmiany dla rodzin. Na złożenie wniosku o świadczenie 500+ nie trzeba będzie czekać aż do września. Wnioski o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć już miesiąc wcześniej – od 1 sierpnia. To bardzo dobra wiadomość dla rodzin. Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku w sierpniu daje gwarancję ciągłości otrzymywania świadczenia. Przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik nastąpi do 31 października tego roku.

Od 1 sierpnia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu zostanie uruchomiona specjalna infolinia, pod którą będzie można uzyskać niezbędne informacje dotyczące nowego okresu świadczeniowego. 

Numer infolinii: 71 340 64 58

Główne zasady programu „Rodzina 500+” pozostają bez zmian. W dalszym ciągu będzie to nieopodatkowane świadczenie w wysokości 500 zł, wypłacane do 18. roku życia dziecka. Nie zmieni się również kryterium dochodowe obowiązujące jedynie na pierwsze dziecko (800 lub 1200 złotych w przypadku dziecka niepełnosprawnego).  Pojawią się natomiast ułatwienia w zakresie ubiegania się o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+”. Będą one polegały na ujednoliceniu terminów składania wniosków o świadczenia wychowawcze oraz świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Wnioski o przyznanie wspomnianych świadczeń w tym roku będą przyjmowane od 1 sierpnia. Dotyczy to wniosków składanych osobiście lub listownie, jak i tych, które zostaną przesłane drogą elektroniczną za pomocą przyjaznych użytkownikowi narzędzi udostępnionych na ministerialnym portalu „Empatia”, a także poprzez systemy bankowe, PUE ZUS i Profil Zaufany. Co więcej, począwszy od 2018 roku zainteresowani będą mogli składać wnioski drogą elektroniczną już w lipcu.

Zmiany w programie „Rodzina 500+” będą dotyczyć również likwidacji nielicznych, aczkolwiek niepożądanych zjawisk. Polegały one m.in. na dopasowywaniu przez rodziców dochodu do kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko, deklarowaniu niezgodnie ze stanem faktycznym samotnego wychowywania dziecka oraz pobieraniu świadczenia wychowawczego przez osoby niezamieszkujące w Polsce.

Więcej na temat pakietu zmian dla rodzin na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Poniżej publikujemy informator o programie Rodzina 500+ oraz plakat do pobrania.

  • Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak podczas konferencji prasowej - Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak podczas konferencji prasowej
    Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak podczas konferencji prasowej
  • Konferencja prasowa w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim - Konferencja prasowa w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim
    Konferencja prasowa w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim
  • Wojewoda Paweł Hreniak udziela wywiadu - Wojewoda Paweł Hreniak udziela wywiadu
    Wojewoda Paweł Hreniak udziela wywiadu

Pliki do pobrania