Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

10 lipca 2017

Światowy Dzień Ludności

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak przedstawia dane Dolnośląskiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego we Wrocławiu związane z przypadającym na 11 lipca Światowym Dniem Ludności. Na Dolnym Śląsku mieszka 2,9 mln ludzi, co stanowi 7,6% w ogólnej liczbie ludności w kraju.

Biorąc pod uwagę strukturę ludności według płci i miejsca zamieszkania 69% Dolnoślązaków mieszka w mieście, 31% na wsi. W 2016 roku mężczyźni stanowili 48,1%, a kobiety 51,9% ogółu ludności na Dolnym Śląsku.

Światowy Dzień Ludności został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, z inicjatywy Rady Zarządzającej Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP). Święto to ma na celu zwrócenie uwagi na problemy ludnościowe, zwłaszcza w kontekście planów i programów rozwoju.

Poniżej przedstawiamy infografikę dotyczącą regionu. 

Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.stat.gov.pl

  • Wojewoda Dolnośląski czyta gazetę - Wojewoda Dolnośląski czyta gazetę
    Wojewoda Dolnośląski czyta gazetę
  • Światowy Dzień Ludności_inforgrafika - Światowy Dzień Ludności_inforgrafika
    Światowy Dzień Ludności_inforgrafika
  • Światowy Dzień Ludności_inforgrafika - Światowy Dzień Ludności_inforgrafika
    Światowy Dzień Ludności_inforgrafika