Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

07 lipca 2017

Rozstrzygnięcie konkursu w ramach projektu FAMI

Informuję, że na stronie DUW zostały ogłoszone wyniki otwartego naboru partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu dofinansowanego w ramach Funduszu Unii Europejskiej - Funduszu Azylu, Migracji i Integracji - cel szczegółowy: Integracja/Legalna migracja, cel krajowy: Integracja.

Komisja Konkursowa, powołana Zarządzeniem Nr 212 z dnia 5 lipca 2017 r., po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej wszystkich złożonych w naborze ofert, wybrała na partnerów następujące podmioty:
- Fundacja Ukraina,

- Caritas Polska.

Działania realizowane w ramach FAMI mają przyczynić się do skutecznego zarządzania przepływami migracyjnymi i do realizacji, wzmacniania i rozwoju wspólnej polityki w zakresie azylu, ochrony uzupełniającej i ochrony czasowej oraz wspólnej polityki migracyjnej. W Polsce zakres interwencji FAMI określono w Programie Krajowym.

Informacja na temat Programu Krajowego oraz Podręcznik Beneficjenta są dostępne na stronie.

  • Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak - Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak
    Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak